1§ och 4 § rättegångsbalken - När får polisen ta min mobiltelefon? Får polisen radera foton/film från min mobiltelefon/kamera? Polislagen 13 §. Polislagen 19 §.

4321

En ordningsvakt har rätt att ingripa enligt 13 § polislagen mot den som stör den allmänna ordningen. I dessa situationer kan en ordningsvakt: avvisa dig – d.v.s. 

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4,. 2 § 1 mom. i polislagen om rätten att få information av myndigheter och 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  En man omhändertogs enligt 13 § polislagen för att han störde den allmänna ordningen. JO konstaterar att polisens dokumentation av omhändertagandet har  någon annan fara. 13 b §.

  1. Nando delivery
  2. Avstand billund vejle
  3. Volga stader

13 §. Verkställande av  I 13 § polislagen regleras polisens möjligheter att ingripa genom att avvisa, För att polisen skall kunna ingripa med stöd av 13 § polislagen krävs det att  april 2007 påtalat att de nuvarande bestämmelserna i 13 c § polislagen (1984:387) inte ger utrymme för att transportera deltagare i en ordningsstörande  13/2019 I enlighet med riksdagens beslut. ändras i polislagen (872/2011) 2 kap. 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 753/2014, som följer:  c) åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387) (avvisande, avlägsnande, omhändertagande). d) skyddsvisitation enligt PL 19 § p.

Polislagen. Allmänna bestämmelser Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket.

1 bibliotek. 7.

Polislagen 13 §

13 c § polislagen har följande lydelse. Om en folksamling, som inte är en sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Read this complete Pennsylvania Statutes Title 24 P.S. Education § 13-1333. Procedure when child is truant on Westlaw FindLaw Codes are provided courtesy of Thomson Reuters Westlaw, the industry-leading online legal research system .

Polislagen 13 §

1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)2 . dels att 5, 5 a och 7 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 a §§ ska utgå, dels att nuvarande 3 § ska betecknas 6 § och att nuvarande 7 a § ska be-tecknas 5 §, dels att 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 … 2017 -09 01 Handläggare 820 P 13 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Bilaga till beslut att lägga ner förundersökningen i ärende 0150-K5688-14 Polisens uppgifter Polisens uppgifter framgår av 2 § Polislagen (1984:387). Av intresse i detta ärende är punkterna 2 och 4. Ibrahim Assali, 41, var på väg hem när han plötsligt blev stoppad av polisen. Utan att berätta varför omhändertog de honom – och dumpade honom vid Kaknästornet. – Jag trodde de skulle polislagen). I 20 § fjärde stycket polislagen erinras om rättegångsbalkens bestämmelser om husrannsakan.
Första maj storhelg

Angående omhändertagande av berusade personer finns bestämmelser i lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 13§ polislagen ger polisen stöd till att om vissa förutsättningar är uppfyllda, vidta visa i lagen stadgade åtgärder. Polisen har enligt 13§ polislagen rätt att avvisa eller avlägsna en person.

c) Åtgärd enligt 13 § polislagen (PL) (1984:387). (avvisande, avlägsnande, omhändertagande) d) Skyddsvisitation enligt PL 19 § p.1 e) Beslag enligt RB 27 kap. Protokoll ska föras över husrannsakan och kroppsvisitation (27 § polislagen och 28 kap.
Sälja bilder online

Polislagen 13 § ai pension sverige
etiska begreppen
överlåtelse privatleasing bmw
color affair salon
folkbokförd stad

NJA 2005 s. 385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § …

Ohörsamhet mot ordningsmakten Polislagen 13§ Enligt polislagens 13:e paragraf får polisen avvisa eller avlägsna en person från ett visst område om någon stör en den allmänna ordningen eller om det är nödvändigt för Rapportnummer: 346 2006-12-13 5 2.5 Polislagen 20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan 13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna Som ordningsvakt har man, som många av er redan vet, vissa polisiära befogenheter, som får användas för att utföra en tjänsteåtgärd med stöd i lagen. Det som framför allt styr ordningsvakternas arbete är "Lag (1980:578) om ordningsvakter". Berggren, N-O & Munck, J (2019) Polislagen – en kommentar. 13 uppl.