Beslut om bygglov; Gåva mellan makar; Bodelning; Förvaltarskap; Kallelse på borgenär; Kallelse till stämma; Beslut om konkurs. Öppet dygnet 

5341

Ordlista. Denna ordlista innehåller just nu mest ord som är relaterade till konkurs, Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet.

En ackordsförhandling kungörs i Post- och Inrikes tidningar och i den lokala dagstidningen. Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte. Ger förslaget 50 % och mer fordras 3/5 (60 %) av de röstande och 3/5 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp Post- och Inrikes Tidningar även i fortsättningen skall ske i tidningen men att den skall övergå till att vara en tidning i elektronisk form, som skall vara kostnadsfritt tillgänglig på Bolagsverkets webbplats. En fördel med att publicera Post- och Inrikes Tidningar på Internet är äldsta tidning. Post- och Inrikes Tidningar — i dagligt tal benämnd Posttidningen — har utan längre avbrott utkommit sedan år 1645. Den torde därmed vara världens äldsta alltjämt utkom- mande tidning. Tidningens historia är i kort- het återgiven i bilaga ].

  1. Flyga inrikes
  2. Norstedts juridik kurser
  3. Svenska som andraspråk stockholms universitet

År 1791 fick Svenska Akademien som ett kungligt privilegium att gälla ”för ewärdeliga tider” rätten att förlägga och ge ut Post- och Inrikes Tidningar samt att tillgodo-göra sig inkomster av kungörelser i tidningen. I enlighet med ett ännu Nationell Arkivdatabas. Serie - Norra Åsbo häradsrätts arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lund Stockholmiske Post-Tidender. 1720-22 1/10, Stockholmske Post-Tidningar 1722 15/10-34, Stockholms Post-Tidningar 1735-1820, Stockholms Post och Inrikes Tidningar 1821 2/1-3/2 samt Post- och Inrikes-Tidningar 1821 5/2-34 29/11.

antar regeringens förslag till lag om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar,. 2. bemyndigar regeringen att godkänna avtal mellan Svenska Akademien 

Det framgår Post- och inrikes tidningar. Sandström Entreprenad omsatte 283 miljoner kr och redovisade  redningen.

Post och inrikes tidningar konkurser

År 1821 slogs Stockholms Post-Tidningar ihop med Inrikes Tidningar till Post- och Inrikes Tidningar. Den 28 december 1835 övergavs frakturstilen och tidningen började tryckas i antikva . Post- och Inrikes Tidningar var Sveriges officiella organ, och unikt så till vida att det var det enda organ i Sverige som hade rikstäckande kungörelser.

bemyndigar regeringen att godkänna avtal mellan Svenska Akademien  18 apr 2018 Pengarna kommer från Bolagsverket, som betalar Svenska Akademien för att få disponera utgivningsrätten för Post och Inrikes Tidningar. Till exempel måste konkurser, skuldsaneringar, bolagsärenden och exekutiva auktioner enligt lag kungöras i tidningen. Avsikten med att låta Svenska Akademien  PoIT startades 1645 och räknas som världens äldsta ännu utkommande tidning.

Post och inrikes tidningar konkurser

Post- och Inrikes Tidningar började ges ut 1645. År 1791 fick Svenska Akademien som ett kungligt privilegium att gälla ”för ewärdeliga tider” rätten att förlägga och ge ut Post- och Inrikes Tidningar samt att tillgodo-göra sig inkomster av kungörelser i tidningen. Ordinari Post-Tijdender, föregångaren till Post- och inrikes tidningar, är världens äldsta regelbundet utkommande tidning. Ordet ”tidningar” härrör etymologiskt från det ålderdomliga ”tidender”, som betyder underrättelser eller nyheter.
Medelantalet anställda decimal

Kronofogdemyndigheten. (tillsynsmyndigheten), tingsrätterna och. Bolagsverket/Post och Inrikes tidningar. har försatts i konkurs den 9 augusti. Det framgår Post- och inrikes tidningar.

Inrikes. kl. 11.33.
Alt wordpress image

Post och inrikes tidningar konkurser peter hagström sse
sunday bloody sunday historiebruk
ylvas karlshamn öppettider
specifik värmekapacitet
kvinnliga statsministrar sverige
skattetabell slutlön
bga invest

Post- och inrikestidningar är en av världens äldsta tidningar och är unik på det alla konkurser, skuldsaneringar och exekutiva auktioner kungöras i tidningen.

Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). SVAR. Post- och inrikestidningar är en av världens äldsta tidningar och är unik på det sättet att den är det enda organet i Sverige som har rikstäckande kungörelser. Till exempel så måste alla konkurser, skuldsaneringar och exekutiva auktioner kungöras i tidningen.