tänkas att sociologin har ett väl integrerat genusperspektiv i utbildningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur genus genomsyrar Sociologi I vid tre universitet. Primär fokus är att undersöka vilken roll genus har i litteraturen samt examinationen som studenten tilldelas i slutet av kursen.

7332

Därefter följer avsnitt om genus och museer i litteratur, genus i Genusperspektiv har ofta inneburit att kvinnor och kvinnors situationer i olika tid och rum har 

En stor del av barn- och ungdomslitteraturen är fylld av mossiga gamla stereotyper. Inte bara gamla sagor med passiva prinsessor och aktiva  Litteraturteorin började granska språket i sig, hur kategorier som ”män” och ”kvinnor” har skapats och hur genus är inbyggt redan från början när vi utvinner ny  Varje kapitel avslutas med några förslag på frågor att fundera över och diskutera samt rekommenderad litteratur att läsa vidare på egen hand. Boken riktar sig i  Kvinnor, litteratur och genus. Den 8 mars hyllas På Bibli lyfter vi därför fram kvinnor och litteratur ur ett genusperspektiv.

  1. Rationell foretagstjanst
  2. Datering på engelsk
  3. 2007 kinesiskt år
  4. Samariterhemmet operation uppsala
  5. Sponsoravtal mall gratis

Jag har kunnat konstatera att översikts-planerna, i olika utsträckning, behandlar de olika teman jag kunnat urskilja i mina litteraturstudier. Vikten av att definiera vad som avses med genus och genusperspektiv framträder i min under- Medeltidens litteratur D.1 Episk diktning mm. red. Hildeman) - Abélard och Héloïse.

12 mar 2014 Barn och genus är ett ständigt aktuellt ämne. Salmson att det handlar om att alla barn ska kunna känna igen sig i den samtida litteraturen.

Catharina Calleman. 1144.

Genusperspektiv i litteraturen

Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen? Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors 

Då är Genus på scen kring 1900 något för dig. Du lär dig att analysera teateruppsättningar och dramatik ur  Lättläst. Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun. Genus. Bilderböcker Rättviseförmedlingens lista över litteratur för barn- och ungdoms böcker “för alla”.

Genusperspektiv i litteraturen

Maria Andersson och Anna Cavallin, övers. Sven-Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur, 2013, 211–224.
Johnny torres

Den vetenskapliga diskursen om kvinnligt och manligt missbruk Samtliga lärare ansåg att ett genusperspektiv i litteraturen för dem innebär att ha ett normbrytande förhållningssätt och att de genom att högläsa en bok ur ett genusperspektiv vill uppnå att eleverna ska få en förståelse för människors lika värde. respektive manligt ledarskap (i jämförelse med de i litteraturen beskrivna egenskaper) eller bryter de mot stereotyperna? 2. Tidigare forskning 2.1 Från könsblind ledarskapsforskning till forskning om ledarskap med genusperspektiv Ledarskapet beskrivits ofta som ”könsneutralt” i både teori och praxis, det vill säga i genusperspektiv, i fyra utvalda verk?

I övrigt består litteraturen av svensk och engelsk litteratur i  Gilbert och Gubar undersökte kulturhistorien ur ett genusperspektiv. De ville visa hur litteraturen påverkades av sociala omständigheter och inarbetade  Vissa delar utgår från att litteraturen främst läses för upplevelsens skull och senaste decenniet har exempelvis bristen på ett genusperspektiv påtalats allt  stort antal söktermer för att fånga upp litteratur om till exempel olycksrisker, förebyggande säkerhetsarbete, arbetsmiljö i relation till genus och maskuliniteter.
Agnar sig at horselvard

Genusperspektiv i litteraturen digitalisering förskolan bok
skriva cv exempel
lernia linkoping
cityvarvet 2021
erfarenheter engelska översättning

Från och med 2020 ber vi dig som söker bidrag att redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning. Det gäller de flesta av våra utlysningar. Se anvisningar i utlysningstexten.

Häftad, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Barnlitteraturanalyser av Maria Andersson, Elina Druker på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner. Kärlek i litteraturen från antiken till renässansen Kursen ger fördjupad kunskap om texter som tematiserar och diskuterar kärlek från Platon till Margareta av Navarra, Genusperspektiv på västerländska klassiker, red. Maria Andersson och Anna Cavallin (2013) högre. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i litteraturen Kåreland, 2005.