Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för Virket 6 och del av Virket 1 i Lund för samråd Ärendet : Hexiron fastigheter AB inkom 2018-07-12 med ansökan om upprättande av detaljplan för Virket 6 och del av Virket 1. Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder och centrumverksamhet …

3951

Min fundering efter att ha sett ovanstående gräsligheter är om det i Lund snarare än en byggnadsnämnd finns en fulbyggnadsnämnd som ser 

Lunds industrihistoria. Detta är en tidslinje om Lunds industri- och företagshistoria. Ritningar i byggnadsnämndens arkiv är daterade maj, juli och september 1873, och produktionen kom troligen igång först 1874. Vid starten hade man 84 arbetare, och 1875 hade arbetarstaben ökat till 127 personer. Fabriken tillverkade diverse hushållsporslin i flintgods och som stämpel användes Malmö stadsvapen. Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar.

  1. Frisör västerås city
  2. Varde pa bostadsratt
  3. Manfreds vadstena
  4. Vilken på engelska
  5. Att kopa aktie
  6. 1970 moped parts
  7. Anarkisterna i klasskampen
  8. Hur länge kan man ha griskött i frysen
  9. Mir aktie
  10. Kvalitetsaudit

Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella och hur du kan kontakta oss utan att göra ett fysiskt besök. Byggnadsnämnden i Lunds kommun 212000-1132 Box 41 stadsbyggnadskontoret@lund.se 046 - 359 50 00 Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, för hälsoskadliga ämnen i byggprodukter till Lunds kommun. Beslutsunderlag Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2016 Förslag till yttrande till Miljö- och energidepartementet Miljönämndens beslut den 27 januari 2016, § 7, jämte bilaga Byggnadsnämndens beslut den 27 januari 2016, § 15, jämte bilaga Fotografi av en osignerad akvarell i Kulturens arkiv i Lund. uppsats. En Lundainstitution under 75 år om Byggnadsnämnden anger tidpunkterna för namnens. SMHS6643_000_00_01Copp.jpgLasarettet i LUnd 1903: Ögonkliniken Bildkälla Håkan Westling-arkivet på UB i Lund.

12 feb 2015 Foto: Arkiv Ikväll ska byggnadsnämnden ta ställning till Lunds nations planer på att bygga ett nytt bostadshus på Arkivet Foto- Jens Hunt-2 

Byggnadsnämnden - arkiv. Här hittar du byggnadsnämndens äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format.

Byggnadsnämndens arkiv lund

Postadress Region Skåne, Regionarkivet, Box 24046, 224 21 Lund få en bild av vad det finns för typ av handlingar och dokument i alla de olika arkiven.

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är, desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974. Ladda ner ritningar. Typer av ritningar som finns Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar. BYGGNADSNÄMNDENS ARKIV (1875) Alternativa namn: Fram till 1/1 2014 är byggnadsnämndens andra förvaltningar Stadsingenjörskontoret och Lantmäteriförvaltningen egna arkivbildare, medan stadsbyggnadskontorets handlingar förtecknats under byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens arkiv lund

Kommunala myndigheter Byggnadsnämndens Arkiv nr: LSA/10047 004 Lund brandkår, gruppfoto 1919/20 1 .
Inomec ab vastbergavagen hagersten

Vid årsskiftet 2016/2017 slutfördes installationen av det nya e-arkivet på stadsbyggnadsförvaltningen.

Här hittar du byggnadsnämndens äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.
Best lip plumper matte

Byggnadsnämndens arkiv lund jörgen johansson skövde
lund kommun upphandling
salja tomt
burlöv nytt badhus
automation jobb stockholm

byggs ett stort bostadshus i funkisstil efter ritningar av Johan Lund i hörnet byggnadsnämndens arkiv, visade på en rad troliga orsaker: dålig kvalitet på 

Enligt överenskommelse  Byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov (2013-10-17) för ändrad Ekonomisk förvaltning handhar föreningens ekonomi, register och arkiv. Avgifts-  Sök i våra digitaliserade samlingar.