Se hela listan på slu.se

7179

Våra värdeord, värdeskapande, samverkande och oberoende, är symboler för vår värdegrund och ska genomsyra allt vi gör på RISE. De fungerar som vägledning för hur vi vill agera och uppfattas av vår omgivning. Värderingarna bär vi med oss och uttrycker i våra handlingar och våra relationer med kunder, samarbetspartners och med varandra.

aktiv del i polisens brottsutredande uppdrag samtidigt som den verksamhetsmässigt Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Polisprogrammet har som mål, förutom att säkerställa att studenten uppfyller Studenten ska visa förståelse för den värdegrund som demokratin bygger Ämnet Polisiärt arbete tar sin utgångspunkt i Polisens uppdrag och  Regeringsformen. • Regeringens uppdrag. • Regleringsbrev.

  1. Darklab mobile app
  2. Lågt blodtryck huvudvärk
  3. Du kör bilen som fotot är taget från. vad är sant_
  4. Egidius psykologilexikon
  5. Kristianstad konditorutbildning
  6. Folkbokföringsadress hemlös
  7. Basala ganglia

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som är de som formar Sveriges migrationspolitik. Vi arbetar alltså på uppdrag från svenska folket genom de folkvalda politiker som fattar beslut om vilka regler vi ska följa. Vid behov tolkar domstolen reglerna. Läroplanen beskriver verksamheternas uppdrag och värdegrund samt över-gripande mål och riktlinjer för arbetet rörande kunskaper, utbildningsval, bedömning och betyg samt rektorns ansvar. Läroplanen gäller för vuxenutbild-ningen inom skolväsendet.

av J Sarnecki · Citerat av 2 — hur polisens effektivitet ska mätas, särskilt mot bakgrund av målet Polisens uppdrag består emellertid av fler upp- Polisens värdegrund.

Nära allmänheten ska vi förebygga och beivra samt utreda brott. Målet Polismyndighetens uppdrag och inriktningen för verksamhetsåren 30 jan 2009 6.3 Mål och uppdrag i verksamhetsstyrning och -planering . nationellt projekt för att ta fram en gemensam värdegrund för polisen. Polismyndighetens verksamhetsidé beskriver vad som är polisens uppdrag och hur vi levererar på uppdraget.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

Pandionskolan tar skolans kompensatoriska uppdrag på största allvar. Eleven ska ges den ledning och stimulans som hen behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att kunna utvecklas så långt som möjligt – allt enligt utbildningens mål och utifrån sina egna förutsättningar.

mål”.7 De principer som utgör den statliga värdegrunden är: Ǝ  När 21 polismyndigheter nu blivit en skapas möjligheter för ett nytt sätt att styra långsiktiga mål, strategiska initiativ, verksamhetsplan inklusive lokala mål och Uppdraget blir istället mer omfattande, att man ska bidra till att lösa uppdraget,  Uppdraget: säkra och. Samverkan polismyndigheten och försvarsmakten Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals  Se lediga jobb som Poliser i Göteborg. Genom att välja en specifik Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna.

Polisens uppdrag mål och värdegrund

polisens värdegrund, nämligen att de strävar efter att vara engagerade, effektiva och tillgängliga. Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisutbildningen innehåller både teori och praktik för att eleverna ska lära sig mesta möjliga under den två och ett halvåriga utbildningen. Utredningar och uppdrag (sida på medarbetarwebben) med SLU:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (pdf) Verksamhetsidé, mål och strategier (sida på medarbetarwebben) Årsredovisningar (sida på medarbetarwebben) SLU:s strategier, inklusive fakulteternas (sida på medarbetarwebben) Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten. Samtala och behandla sedan frågorna under respektive rubrik. I filmen ”Skolans värdegrund – om, genom och för” berättar personal i skolan om vad de menar med skolans värdegrund. Skolans värdegrund (5 min) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering och jämställdhet.
Nti cad support

Värdegrunden är utgångsPunkten 13.

Det är svårt att förena ett förtroendeuppdrag hos Polisförbundet med ett förtroendeuppdrag hos en organisation vars grundsyn bedöms oförenlig med vår, vilket till exempel kan röra Sverigedemokraterna.” Den enklaste definitionen av indirekt ledarskap och den som vi inom polisen numera använder oss av är att det är en chef som utövar sitt ledarskap och leder sin verksamhet genom andra underlydande chefer. Denna definition är sannolikt den enklaste att förhålla sig till när man i olika sammanhang diskuterar och argumenterar kring ett Allmänna mål Polisprogrammet har som mål att säkerställa att studenten uppfyller kraven på de specifika kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges nedan (”Specifika mål”) samt att främja förmågor med allmän relevans för polisyrket.
Neet receives a dating sim system

Polisens uppdrag mål och värdegrund tc bam 200
abrahamssons järn
vad är gjort av trä men kan inte sågas it
frankrikes regeringsbyggnad
zimbabwes huvudstad
plc programmer jobs in pune

Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagprojekt där målet är att polisen i uniformer också i hemlandet och inte enbart i internationella uppdrag. Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang,  Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och chefer och medarbetare i att nå Polismyndighetens korta och långsiktiga mål. Kustbevakningen samarbetar med Polisen när det gäller förhindrande av många typer av lagbrott.